Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Danh sách Hội Viên Hội Đông Y NĂM 2011 Quận Gò Vấp

Sau đây là danh sách Hội Viên Hội Đông y Gò Vấp, chúng tôi vừa cập nhật được trong năm 2011. Nếu Quý vị nào không thấy tên mình, hoặc sai địa chỉ thì xin báo về cho BBT, chúng tôi sẽ sửa cho hoàn chỉnh. Để thư từ, văn bản sẽ đến cùng quý vị, mong rằng sự liên kết nầy giúp chúng ta mỗi ngày mỗi gắn bó hơn. Ly. Dương Phú Cường


DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP
TT
HỌ
TÊN

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI
1.      
KTV. TRẦN NGỌC
AN

31 Lê Lai, P. 4, GV


2.      
LY. ĐỖ THỊ VĨNH
AN
3/19H Quang Trung, P14
43628671
3.      
BS. DƯƠNG NGỌC TRÂM
ANH
33/9 Quang Trung, P.8,  GV
9966491
4.      
LY. CAO THỊ NGỌC
ÁNH
332/201/3 Nguyễn T Sơn-P. 5 -GV
9852596
5.      
LY. BÙI VĂN
BÍCH
92/19/19 Huỳnh Khương An -P. 5-GV
8957616
6.      
NGUYỄN ĐẠT
CẨN
94/1049 Đường 26/3-P. 7-GV

7.      
KTV. PHẠM MINH
CHÁNH
411/19 Phan v Trị - P. 1 - GV
8 TRƯƠNG NGỌC CHÂU 2/27A QUANG TRUNG, P.14, GV
9.      
L y. NGUYỄN T KIM
CHI
117/886/9 Nguyễn Kiệm -F. 3
0903058667
10.   
KTV. ĐÀO VĂN
CHIẾN
90/1093 LÊ ĐỨC THỌ, P.6

11.   
YS. ĐY. PHAN NHẬT
CHU
78-C9 Phạm N Lão, P. 3
9853513
12.   
LY. PHẠM VĂN
CHUÂN
103D 23/5 Lê v Thọ, P. 8
9872335
13.   
KTV. TRỊNH THÀNH
CÔNG
61/31 Tổ 161 Đường 26/3-P. 17-GV
8952519
14.   
KTV. NGUYỄN BẠCH
CÚC
105/7D CÂY TRÂM, P.9 GV

15.   
L y. LÂM TRÚC
CƯỜNG
15/4 Nguyên Hồng F1
9852273
16.   
LY. DƯƠNG PHÚ
CƯỜNG
1050/73 QuangTrung-P. 8-GV
9966491
17.   
LY. PHẠM TUẤN LAN
ĐÀI
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 -GV
8957766
18.   
L y. HOÀNG THỊ
ĐẠI
98/675 TỔ 37, P. 3

19.   
DƯƠNG THỊ
ĐANG
48/23 F Phạm V Chiêu- P. 16 - GV

20.   
KTV/CC LA THỊ NGỌC
ĐÀO
831/12 Lê Đức Thọ, P. 16 GV
8947489
21.   
LD. PHAN VĂN
ĐẠT
88/957 C2 Lê Đức Thọ, P6
8952885
22.   
LY. NGUYỄN MINH
ĐỆ
40/7D Phạm V Chiêu-Tổ 13-P. 9-GV
9963823
23.   
LY. HUỲNH THỊ HữU
ĐIỆP
2/3 Quang Trung-P. 14-GV
9871934
24.   
HV. NGÔ QUÝ
DINH
135/1 Bis Nguyễn Kiệm – P. 1- GV
8954323
25.   
L y. NGUYỄN TRUNG
DUNG
78/775J Nguyễn Thượng hiền P. 1
98410188
26.   
KTV. NGUYỄN THỊ KIM
DUNG
2/3 Quang Trung-P. 14-GV

27.   
BÙI LAI
GIANG
527 Lê Quang Định, P. 1, GV
9851295
28.   
PHẠM THỊ TRÚC
GIANG
57/70 TỔ 88 PHẠM VĂN CHIÊU, P14

29.   
KTV. LÊ NGỌC
38/368 Nguyễn Văn Nghi-P. 7-GV

30.   
PHẠM TUẤN
HẢI
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 -GV

31.   
KTV. ĐINH QUANG
HẢI
339/12 Phan v Trị-P. 5-GV

32.   
LY. NGUYỄN THANH
HẢI
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 -GV
8957766
33.   
KTV/CC NGUYỄN ĐẠI
HẢI
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 -GV
8957766
34.   
ĐÀO ĐỨC
HẢI
17/K11 Phan H Ích, P14, GV
4360053
35.   
KTV. PHẠM NGỌC
HẢI
4/46A Lê Hồng Phái-P. 17-GV
8952519
36.   
KTV. LÊ THỊ THU
HIỀN
57/4BI Phạm V Chiêu-P. 9

37.   
LY. NGUYỄN VĂN
HIỆP
165NGUYE64N KIỆM, P.3, GV
0918944519
38.   
LY. NGUYỄN KHẮC
HIẾU
45/8 Thống Nhất, P13
8919084
39.   
LY. HUỲNH THỊ KIM
HOA
5 Trần Phú Cương, P. 5
895983
40.   
HUỲNH THỊ KIM
HOA
74/821 Đường 26/3-P. 17-GV

41.   
LY. LÊ THỊ
HOA
29/293 Thống Nhất P. 15
8951239
42.   
LY. LÊ ĐINH
HÒA
13/9 Lê Văn Thọ - P. 9-GV
9961045
43.   
Ly. NGUYỄN QUANG
HOẰNG
2/16 Tổ 32-Đường 26/3-P. 15-GV
0908458106
44.   
LY. VŨ THỊ
HUÊ
112 Lê H Phái

45.   
KTV. LÝ TUẤN
HÙNG
16 Trưng Nữ Vương, P. 4, GV
9852378
46.   
LY. PHẠM TUẤN
HÙNG
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 –GV
8957766
47.   
LY. VÕ PHƯỚC
HƯNG
33/9 Quang Trung, P. 8, GV
9966491
48.   
LY TRẦN NGỌC THIÊN
HƯƠNG
136/7H Lê Văn Thọï-P. 9-GV
0903889158
49.   
LY. PHẠM NGỌC
 KHÁNH
280 Tân Sơn, P12
9876572
50.   
LY. PHẠM TUẤN
KIỆT
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 –GV
8957766
51.   
LY. LỤC QUẾ
LAN
Trạm y tế phường 10-GV
5899054
52.   
KTV. NGUYỄN THỊ THU
LAN
77/3A Quang Trung, P11

53.   
L y. TRƯƠNG KIM
LIÊN
588/36 Lê Quang Định –P. 1 –GV
0908795444
54.   
KTV. TRẦN ĐỨC
LIÊN
10/6A QUANG TRUNG, P.10

55.   
LY. HỒ TẤN
LỘC
20/6A Quang Trung-P. 10-GV
5894486
56.   
KTV. NGUYỄN ĐỨC
LỢI
35 Lê Lợi P. 4, GV

57.   
KTV. DƯƠNG XUÂN
LỢI
304/2 Nguyễn T Sơn

58.   
LY. HUỲNH KINH
LUÂN
5/23A PHẠM VĂN CHIÊU, P.16, GV

59.   
LY. TRƯƠNG VĂN
LUẬN
240/11 Phạm V Chiêu-Tổ 27-P. 12-GV
9890132
60.   
KTV. TRẦN ĐỨC
LƯU
92 Trưng Nữ Vương, P. 4, GV
8956082
61.   
KTV. LÊ VĂN
LŨY
136/7L. Lê v Thọ, P11
5892780
62.   
LY. DƯ THỊ NGỌC
LUYẾN
8C Nguyễn v Lượng, P. 10
5893830
63.   
LY. NGUYỄN THỊ HOA
MAI
334 Tân Sơn, P12
4364674
64.   
L y. HUỲNH
MINH
36 Trưng Nữ Vương-P. 4 – GV
8955844
65.   
Ly. HUỲNH VĂN
MINH
74/821 Lê Đức Thọ
9840439
66.   
LY. ĐOÀN NGỌC
MINH
77/6F Quang Trung-P. 10-GV
8945901
67.   
LY. ĐÀO CÔNG
MINH
12/4 Thống Nhất-P. 16-GV
8948545
68.   
LY. NGUYỄN VĂN
MINH
18/6A Thống Nhất, P. 16
0913503552
69.   
KTV/CC. LÊ THỊ
NGA
15/8 Đường 26/3-P. 16-GV
8949290
70.   
KTV/CC. NGUYỄN THỊ
NGA
112 Lê H Phái

71.   
LY. THÁI NGỌC
NGA
448/18B LÊ ĐỨC THỌ, P.16, GV

72.   
LY. PHẠM CÔNG
NGÂN
103/5H Quang Trung-P. 8-GV
9965078
73.   
KTV. VŨ ĐÌNH
NGHĨA
109/810F, Nguyễn Kiệm F3, GV
5882117
74.   
KTV. NGUYỄN CHÍNH
NGHĨA
TỔ 64, P. 10, Phan v Trị, GV

75.   
GV. NGUYỄN VĂN
NGHĨA
147/9 Quang Trung, P11
8959500
76.   
LY. TRẦN TRỌNG
NGHĨA
24/2 Lê Đức Thọ, P. 16
99611799
77.   
LY. LÊ THỊ
NGOAN
112 Lê H Phái

78.   
LY. PHẠM TUẤN
NGOẠN
131/32 Nguyễn T Sơn-P. 7 -GV
8957766
79.   
LY. LÊ VĨNH
NGUYÊN
29/1A Lê H Phái, P17
8952549
80.   
KTV. LAI THỊ
NGUYỆT
20/410 Đường 26/3 -P. 16-GV
8942138
81.   
YS TRẦN THÁI THỤC
NHI
224/45/10, ĐƯỜNG TX, KP.7, THẠNH XUÂN, Q.12

82.   
KTV. NGUYỄN THỊ
NHƯ
C7 Huỳnh Khương An-P. 5-GV

83.   
NGUYỄN THỊ ÁNH
NHUNG
105/7 Lê v Thọ
8958090
84.   
KTV. DƯƠNG PHƯỚC
PHI
92 Trưng Nữ Vương-P. 4-GV
8956082
85.   
BS. PHẠM ĐỨC
PHIẾU
34/331 Nguyễn v Nghi, P. 7
9850779
86.   
LD. DƯƠNG NGỌC
PHỐI
92 Trưng Nữ Vương, P. 4, GV
8959532
87.   
L y. NGUYỄN
PHÚ
521/13A Lê Q Định- P. 1 –GV
8954266
88.   
L y. ĐÀM HỮU
PHÚC
672/8 Lê Quang Định-P. 1-GV
8953850
89.   
KTV. TRẦN KIM
PHƯƠNG
10 Thiên Hộ Vương-P. 10-GV

90.   
VƯƠNG THỊ THANH
PHƯƠNG
34/9, PHẠM V CHIÊU, P.9, GV

91.   
LY. NGUYỄN THỊ MINH
PHƯỢNG
39/7 Phạm v Chiêu, P. 8
9872314
92.   
L y. BÙI XUÂN
QUANG
78/750A Nguyễn Thượng hiền P.1
8410188
93.   
LY. NGÔ VĂN
QUÝ
640/13 Lê Quang Định-P. 1-GV
8300718
94.   
KTV. LÂM CHẤN
QUYỀN
77/6F Quang Trung, P. 10, GV

95.   
LY. PHAN VĂN
SANG
40/9 Quang Trung-P. 10-GV
8906504
96.   
LY. LÊ VĂN SÁNG
SÁNG
20/408 Đường 26/3-P. 16-GV
9549347
97.   
KTV. NGUYỄN HẢO
SANH
521/13A Lê Quang Định, P. 1
8954266
98.   
LÊ THỊ
SAO
29/293 THỐNG NHẤT, P.15, GV

99.   
KTV. LÂM VĂN
SƠN
117/882 Nguyễn Kiệm-P. 3

100.               
LY. NGUYỄN HIỀN
SƠN
25/2G Phạm V Chiêu-P. 8-GV
2950573
101.               
LY. NGUYỄN
SƠN
34/1A ĐƯỜNG 21, P.8, GV
8942250 - 0903831157
102.               
KTV NGUYỄN THỊ THU
SƯƠNG
J36, CX 30/4 Phan V Trị, P. 6

103.               
KTV. HUỲNH NGỌC
TÂM
36 Trưng Nữ Vương –P. 4 –GV

104.               
L y. TRẦN T MINH
TÂM
121/927A Nguyễn Kiệm, P. 3
8943259
105.               
LY. VÕ THÀNH
TÂM
92/17/11 Huỳnh Khương An –P. 5-GV
0908295480
106.               
KTV. NGUYỄN HẠNH
TĂNG
277/81 NGUYỄN THÁI SƠN, P.7, GV
0918452152
107.               
LY. TRẦN VĂN
THẮNG
84/829 Nguyễn v Nghi, P. 7
9891006
108.               
LY. TRƯƠNG THỊ
THANH
702 Phan v Trị, P. 7
8940456
109.               
KTV. CAO VĂN
THANH
77/3A Quang Trung, P11

110.               
TRẦN HỮU
THÀNH
105/7B Lê Văn Thọ (Cây Trâm) ï-P. 9-GV
8958090
111.               
LY. HỨA
THÀNH
4/7 Nguyển v Lượng – P. 11 – GV
8958794
112.               
KTV. NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG
THẢO
672/8 LÊ Q ĐỊNH, P.1, GV

113.               

L y. NGUYỄN T NGỌC

THIỀM
117/882 Nguyễn Kiệm-P. 3-GV
5881810
114.               
KTV. LÊ ĐỨC
THỌ
17/193 Thống Nhất, P. 15
9160350
115.               
KTV TRẦN THỊ KIM
THOA
25/6B Thông Nhất P. 11

116.               
LY. HUỲNH THỊ
THƠM
92/18 Huỳnh K An, P. 5
8957983
117.               
L y. LÊ SĨ
THỐNG
788/21B Nguyễn Kiệm, P. 3
8945317
118.               
L y. CHUNG THỊ LIỆT
THU
145A Lê Lợi, P. 3
8955191
119.               
TRẦN THỊ
THU
572/23 LÊ Q ĐỊNH, P1. GV

120.               
LY. NGÔ THỊ
THUẬN
116/2 Thống nhất -P. 11 -GV

121.               
LY. LÊ NGỌC
THÚY
54/1 Phạm v Chiêu, P13
9400588
122.               
TRẦN THỊ NGỌC
THÚY
TRẠM Y TẾ P.8, GV

123.               
KTV. TRẦN THỊ NGỌC
THỦY
283/2 KP2, THỚI AN, Q.12

124.               
BS. NGUYỄN THỊ
TIẾP
TTYTDP 131 NGUYỄN THÁI SƠN, GV
9967478
125.               
Ly. LÝ KỲ
TRÂN
1/5 Nguyễn Oanh -P. 17 -GV
0909312138
126.               
LY. LÊ NGHIÊM
TRANG
116/2 Thống nhất -P. 11 -GV
0903670031
127.               
L y. TRƯƠNG ĐÔNG
TRÍ
588/36 Lê Quang Định-P. 1-GV
9851559
128.               
LY. TRƯƠNG BÍCH
TRINH
19. 2A2 Phan Huy Ích, P. 14
O983111228
129.               
LY. NGUYỄN VĂN
TRUYỀN
7D6 QUANG TRUNG, P.10, GV

130.               
YS. ĐY. KHỔNG THỊ
3/23 Nguyễn T Sơn, P. 3
8402062
131.               
KTV. HUỲNH VĂN
TUẤN
20/410 Đường 26/3-P. 16-GV
8942138
132.               
KTV. VŨ
TUẤN
2/22Đường 26/3-Tổ 2-P. 15-GV
8942138
133.               
KTV. PHẠM VĂN
TUẾ
90/987 B Lê Đức Thọ-P. 17-GV
9851760
134.               
KTV. NGUYỄN THANH
TÙNG
120, Huỳnh k An, P. 5

135.               
NGUYỄN VĂN
TƯỜNG
1/6 Phạm v Chiêu, P. 9 GV
9960249
136.               
L y. NGUYỄN VĂN
ÚT
14/1A QUANG TRUNG, P.11, GV
9855271
137.               
KTV. TRẦN MINH
VÂN
77/840 lê Đức Thọ, P. 6, GV

138.               
KTV. PHẠM CAO
VÂN
D1 Đường 26/3 -Căn cứ 26 -P. 17 -GV
8950793
139.               
KTV. ĐỖ QUỐC
VINH
16/ 156A Thống Nhất, P. 15

140.               
LY. LÊ DUY
VƯỢNG
25/6B Thống Nhất-P. 11-GV
9966892
141.               
LY. NGUYỄN VIẾT
95A6 Lê v Thọ, P. 9
5892221
142.               
Ly. NGUYỄN TẤN
XUÂN
112 Lê Hồng Phái -P. 17-GV
8951760
DANH SÁCH HỘI VIÊN LIÊN KẾT-2011

TT
HỌ
TÊN
ĐỊA CHỈ
TEL


 1.  
ĐINH VĂN
QUÂN
380/12/5 PHẠM VĂN CHIÊU, P.9,GV
0909650881


 1.  
ĐINH NGỌC
AN
47/23 ĐƯỜNG SỐ 61, P.14, GV
0908354690


 1.  
NGUYỄN THỊ KIM
NGOAN
406/24 LÊ ĐỨC THỌ, P.16, GV
0907567740


 1.  
NGUYỄN ĐỖ
KÍNH
46/319D  QUANG TRUNG, P.12, GV
0906391839


 1.  
TRẦN THỊ THANH
MAI
771 ĐƯỜNG NGUYỄN CỬU PHÚ
0907873527


 1.  
NGUYỄN THU
HỒNG
3/19 TÂN KỲ TÂN QUÝ,P.BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN 1.  
PHẠM THỊ
CẦU
60/3/2 LÊ THỊ RIÊNG, P. BẾN THÀNH, Q 1 1.  
NGUYỄN THỊ THU
NGUYỆT
44/16 NGÔ TẤT TỐ, P.19, Q.BÌNH THẠNH 1.  
NGUYỄN THU
HỒNG
90 TÂN KỲ TÂN QUÝ


10.                          
PHAN THANH
HIỆP
TỔ 17, KP.4, PHƯỜNG TRẢNG DÀI, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 1.  
LÊ TIỂU
TUYỀN
12 BÌNH ĐÔNG, P.15, Q.8 1.  
TRẦN THỊ KIM
DƯNG
HƯNG ĐỊNH, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 1.  
NGUYỄN KIM
PHÚ LÂM 1, PHÚ SƠN, TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI 1.  
VƯƠNG QUỐC
CƯỜNG
Q1/007 NGUYỄN HUỆ,QUANG TRUNG, THỐNG NHẤT , ĐỒNG NAI 1.  
LÝ ÁNH
SANG
55 ĐƯỜNG SỐ 5, P.11, Q.6 1.  
NGUYỄN VĂN
TIẾN
7/8A3 QUANG TRUNG, P.8, GV 1.  
PHẠM QUỐC
TRƯỞNG
100/3B QUANG TRUNG, P.10, GV 1.  
ĐẶNG THỊ TUYẾT
NGA
129/3/22C HOÀNG VĂN THỤ, P.8 , PHÚ NHUẬN 1.  
LÊ THỊ MỸ
HẰNG
163 ẤP AN HIỆP, XÃ HÒA HIỆP, CÁI BÈ TIỀN GIANG 1.  
HỒNG NGỌC
DIỄM
69/61 VĂN THÂN, P.8 , Q.6 1.  
LÂM THỊ
39 BÙI HỮU NGHĨA, P.1, Q.BÌNH THẠNH 1.  
NGUYỄN THỊ
HUỲNH
47 ĐÔ ĐỐC LONG, P. TÂN QUÝ, TÂN PHÚ 1.  
LÊ CÔNG
ĐIỆN
74/28 BÀU CÁT 1 , P.14, TÂN BÌNH 1.  
TRẦN KIM
TOẢN
173/34/3/30F DƯƠNG QUẢNG HÀM, P.5, GV 1.  
NGUYỄN THỊ NGỌC
HOA
306/14 HOÀNG HOA THÁM, P.1, GV 1.  
VÕ THỊ NGỌC
LỢI
14 ĐƯỜNG SỐ 5, P.9 , GV 1.  
NGUYỄN THANH
LÂM
 1.  
CHÂU CAO
MINH
107A TRẦN QUỐC TUẤN, P.1, GV


29.
TRƯƠNG VĂN
HẬU
THỪA THIÊN HUẾ


30.
NGUYỄN ĐÌNH
THỌ
54 TÂN KHÁNH 2, MỸ HÒA, LONG XUYÊN


31.
MAI ĐỨC
VINH
31 đường số 5E, tổ 140, Bình Hưng Hòa A, BÌNH TÂN

Không có nhận xét nào: