Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

chúc mừng năm mới


NHÂN DỊP NĂM MỚI 2015 - ẤT MÙI

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY THUỐC, 
QUÝ HỘI VIÊN,
 MỘT NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC

Kính tặng Thơ Xuân Quê Hương

Biển Đông sóng vỗ bạc đầu đông,
Hoàng đảo Trường sa ánh Lạc Hồng,
Quê Mẹ cầm tay con vẹn giữ,
Xuân về hương nắng sưởi lòng son.

Diên Hồng một thuở chung tay nắm,
Thiên ứng đồng duyên chuyển vạn lòng,

"Bó đũa" Cha khuyên đoàn kết lại,
Hồn thiêng Đất Việt Thái Hòa thông.


Lương y Dương Phú Cường