Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Cây Đông y


Thơ  CÂY ĐÔNG Y
Lương y Nguyễn Tấn Xuân

Cây to, cây nhỏ cũng cây

Đều có gốc, rễ, thân cây, lá, cành

Đất màu mỡ cây lá xanh

Thiếu nắng, thiếu nước … lá cành héo hon

Úa vàng lá rụng, cây tàn

Bởi nước, bởi đất hay do côn trùng?

Muốn cây xanh tốt phải lùng

Nguyên nhân gây bệnh chứ đừng phí công

Đông y học rất dài dòng

Học hoài, học mãi vẫn không thấy gì

Nắm cho được gốc mà suy

Một bệnh chữa được, mười thì luận ra

Lập CÂY ĐÔNG Y trong nhà

Nhìn cây suy luận sẽ ra mọi đường

Gốc có năm rễ toả phương

Để nuôi cây lớn bình thường tốt tươi

Còn về góc độ con người

Năm cái rễ ấy ví như thuốc thần

“Tân dịch, Tinh, Huyết, Khí, Thần”

Hư suy đi một gây phần bệnh to

Ngoại tà lắm mối phải lo

Chính khí có một ắt là phải vuông

Chính khí đầy đủ bình thường

Con người khoẻ mạnh, vui thường hát ca

“ĐÔNG Y” cành lá đầy hoa

Cành là Tạng phủ cũng là đường kinh

Lá là Ngũ hành khắc sinh

Lại còn đối lập nên thành Aâm dương

Thân cây Nhâm - Đốc tựa nương

Đông, tây nắng ấm, mưa tuôn mặc lòng

Cho dù có bị dài dòng

Cũng xin viết tiếp mấy dòng thêm sau

Dạ dày nếu có bị đau

Đau từ nơi Vị hoặc là do Can

Có khi Tỳ bị hư hàn … ?

Hãy tìm gốc bệnh rõ ràng lập phươngCòn bệnh Di tinh cũng thường

Gây ra từ Thận - Đâu luôn thế này?

Do Tâm, do Tỳ cũng hay

Gây ra chứng ấy giãi bày sao đây?

Chữa “bản” - thượng sách đường này

Phải luôn ghi nhớ lời Thầy dạy cho

Hẳn rằng: Cấp thì phải lo

Chữa “tiêu” cứu mạng lần dò “bản” sau

Mấy lời nhắc nhở cùng nhau

CÂY ĐÔNG Y ấy nhiệm mầu lắm thay. 


Cây Đông y – biểu tượng của học thuyết Đông y


Không có nhận xét nào: