Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

THƯƠNG VÀ CƯỜITHƯƠNG VÀ CƯỜI

 Xin kính tặng Bạn đọc trang "Hoidongygovap.blopspot.com" nhân dịp Xuân Quý Tỵ đang đến gần. Kính chúc mọi người An Lành Thân Tâm, tiến bước gặp thành Chân Đạo, hạnh phúc viên mãn.
Thường Nhân
Dương Phú Cường 

Quà tặng xuân Quý Tỵ,

Chỉ có Thương và Cười,

Đem làm trong hiện tại,

 Xuân ở chẳng giờ đi.
Hạnh phúc như thường có,
Sâu kín tận đáy lòng,

Hóa giải mọi phần khổ,
Muôn người thoát cảnh lo.Đó là Hoa Mai hiện,
Sen nở tại lòng thơm,
Báu vật không hề biến,
Thương và Cười hiện tại.