Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC Y VÕ NĂM 2014, TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC Y VÕ NĂM 2014, TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

I.   Ban chỉ đạo:

1.      PGS – TS. Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam – Trưởng ban;

2.      Ông Phạm Văn Luận, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ , Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam – Phó Trưởng ban;

3.      Bác sĩ Lê Hùng, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh – Phó Trưởng ban;

II.  Ban Tổ chức:

1.      Ông Phạm Đình Phong, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam – Trưởng ban;

2.      Ông Nguyễn Tấn Xuân, Võ sư – Lương y, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam – Phó Trưởng ban;

3.      Lương y Dương Phú Cướng, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Y võ (Ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam);

4.  Lương y  Nguyễn Văn Truyền, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Y võ (Ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam);

III. Ban Giảng viên:

1.      Bác sĩ  Lê Hùng, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hồ Chí Mính – Phó Trưởng ban;

2.      Ông Nguyễn Tấn Xuân, Võ sư – Lương y, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam – Phó Trưởng ban;

3.      Lương y Dương Phú Cường, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Y võ (Ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam);

4.      Lương y Nguyễn Văn Truyền, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Tiểu ban Y võ (Ban Nghiên cứu Võ cổ truyền Việt Nam);