Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG


 BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG

Sóng gầm, dậy sóng Biển Đông,
Quê hương nguy biến, Dân Hồng nắm tay.
Hiểm nguy lịch sử nhiều ngày,
Sáng minh, bình tỉnh, lập bày, kế thiêng.
Đường đi bảo Quốc nối liền,
Không giờ do dự, Ba Miền đứng chung.
Sóng cao sóng cũng đến cùng,
Lý tình trọn vẹn, Anh Hùng thiếu chi?
Muôn Quốc thông hiểu lý tình,
Thay nhau ủng hộ, Nước mình thoát nguy.
                                                            Thường Nhân

Không có nhận xét nào: