Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

TÂM NGUYỆN

Lương y - Võ sư Nguyễn Tấn Xuân

Lương y NguyễnTấn Xuân

Để làm đệ tử Lãn Ông
Ngày đêm mài miệt những dòng y thư
Đạo đức – cái gốc con người
Có tài không đức cũng thời vứt đi
Lương y tạc dạ khắc ghi
Vọng, Văn, Vấn, Thiết(1) kế thì Bát cương(2)
Nắm vững rồi mới lập phương
Luận trong Bát pháp(3) tìm đường dụng binh
Tiểu bệnh: Tứ vật, Tứ quân
Đại bệnh: Lục, Bát(4) Tổ từng dạy cho
Lần từng trang sách mày mò
Nâng cao y lý giúp người tận tâm.

23.09.1996

(1)     4 phép khám bệnh của Đông y
(2)    8 cương lĩnh biện chứng Nội khoa Đông y,
               tức 8 Hội chứng bệnh lý cơ bản.
(3)    8 phép chữa bệnh của Đông y.
(4)   Lục vị địa hoàng hoàn. Bát vị địa hoàng hoàn

1 nhận xét:

Thường Nhân nói...

Bài nầy viết cách đây 15 năm. Đọc vẫn rung lòng người. Thường cái Hay và đẹp, cái Thật và tâm tình , cho dù để lâu vẫn không mất phần thi vị.
Rừng y mênh mông đời người
Nạn tai trùng khí đầy vơi muôn trùng
Ngừng xem lần dỡ Y Thư
Uổng công làm thuốc Đức trừ Nạn thêm.