Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT NĂM 2011 HỘI ĐÔNG Y QUẬN GÒ VẤP.


Kính thưa quý vị đại biểu.
Kính thưa quý vị trong Ban Chấp Hành các Quận Hội Đông Y.
Kính thưa quý Thầy thuốc và toàn thể Hội Viên kính mến.

CẢM NHẬN MÙA XUÂN:
Người ta lại lắng lòng cho một mùa xuân mới, lại hy vọng cho một năm thành công và phát triển. Mở đầu bằng một lời chúc cho toàn thể Quý Vị môt năm mới AN LÀNH HẠNH PHÚC.
Cho quê hương, cho người nghèo, cho người thành đạt, cho bệnh nhân, cho người làm thuốc, cho mọi người dân Việt không trừ một ai.
Kính thưa quý vị
Đặt điểm nghành Y Tế Gò Vấp;
Quận Gò Vấp là một Quận ven TPHCM. Tốc độ XH hóa rất nhanh việc tăng dân số cơ học rất cao. Trước kia chỉ hơn 200. 000 dân, nay tăng lên trên năm trăm ngàn dân về mạng lưới Y Tế có được:
          - 1 Bệnh Viện công lập là BV Gò Vấp.
          - 2 Bệnh Viện tư nhân đó là BV – Vũ Anh và BV – Hồng Đức.
- Có một trung tâm Y Tế dự phòng, 16 trạm Y Tế và các chuyên khoa: Lao, Tâm Thần, Da Liểu
          - Trong 16 trạm Y Tế có 10 Trạm Y Tế có Lương y khám và điều trị châm cứu, hốt thuốc bằng phương pháp YHCT.
          - Có một phòng Y Tế trực thuộc UBQLNN về Y Tế và tham mưu cho UB việc điều hành quản lý y tế trong quận.
A. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP:
Nền y học Việt Nam là một bộ phận di sản của nền văn hóa Việt Nam. Hội Đông Y là một thực thể của nền di sản văn hóa đó. Có nhiệm vụ thừa kế, phát huy, phát triển xứng đáng với vai trò lịch sử của đất nước.
CHƯƠNG I: TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH-
1.                 Tên gọi: HỘI ĐÔNG Y GÒ VẤP.
2.                 Văn phòng Quận Hội: số 5 Trần Phú Cương.
3.                 Tôn chỉ: Hội Đông Y GV là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam, hành nghề Đông Y, Đông Dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông Y gồm các vấn đề sau: Kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông Y.
4.                 Mục đích của Hội:
 Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề Đông Y Đông Dược trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Hội kết hợp với ngành y tế để kế thừa, phát huy, phát triển Đông Y Việt Nam. Xây dựng nền Y Học Việt Nam Dân Tộc, Khoa Học Đại Chúng, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân.
5.             Nguyên tắc, phạm vi hoạt động của Quận Hội:
 Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: DÂN CHỦ, TỰ NGUYỆN, HIỆP THƯƠNG.
Hội có con dấu riêng, có quỹ riêng được thủ quỹ thu giữ theo nguyên tắc tài chính quy định.
Hội có nhiệm vụ truyền bá học thuật, y thuật Đông Y cho Hội Viên, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức cho Hội Viên.
CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI.
1.                  NHIỆM VỤ CỦA QUẬN HỘI:
·    Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông Y, Đông Dược. Động viên mọi người mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
·    Xây dựng biên tập, nghiên cứu khoa học, truyền bá học thuật Đông Y, được xuất bản để hướng lý luận cho Hội Viên và cán bộ.
·    Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông Y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Phối hợp với nghành y tế tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Lương y, Lương dược ngày càng đông đảo, về số lượng, đảm bảo chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh cho nhân dân.
·    Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên.
·    Tham gia xây dựng chính sách pháp luật tự vấn, phản biện bảo vệ chính đáng đội ngũ hành nghề đông y theo pháp luật. Xây dựng đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh nhằm bảo tồn và phát triển nền đông y Việt Nam.
·    Mở rộng quan hệ quốc tế của hội về Đông Y.
2.         QUYỀN HẠN CỦA QUẬN HỘI:
·    Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề đông y, đông dược theo điều lệ của hội và luật pháp hiện hành của nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông Y hành nghề mê tín dị đoan, làm những việc trái với nghề nghiệp Đông Y.
·    Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội Viên.
·    Sưu tầm thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền, phát triển thuốc dân tộc việt nam cho thầy thuốc và quần chúng tham gia phát triển.
·    Tổng kết kinh nghiêm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông Tây, kết hợp các phương pháp kim cổ để điều trị cho nhân dân.

B. Xin giới thiệu vài nét cơ cấu và tình hình hoạt động Hội Đông Y Quận Gò Vấp trong năm qua, năm 2011:
I. Tình hình phát triển và tổ chức Hội:
 Danh sách Ban Chấp Hành Hội trong nhiệm kỳ:  7 người.
1.        Ly. Huỳnh Văn Minh – Chủ tịch Quận Hội.
2.        Ly. Dương Phú Cường – Phó Chủ tịch thường trực.
3.        Ly. Lê Nghiêm Trang – Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại.
4.        Ly. Ngô Văn Quí - Ủy viên thư ký.
5.        Ly. Trương văn Luận - Ủy viên Kiểm Soát. Thủ quỷ quận hội
6.        Ly. Nguyễn Văn Út – Phụ trách Văn xã. Ủy viên Kiểm Soát.
7.        Ly. Nguyễn Sơn - Ủy viên ngoại giao và Văn xã.
                                                                      
v   Tổng số Hội Viên:                            160 người.
v    Tổng số Chi Hội:                              5 Chi Hội.
v    Trung tâm dịch vụ YHCT:                 không.
v    Số phòng chẩn trị tại quận:                51 phòng .
v    Số phòng chẩn trị miễn phí:               02 phòng.
v    Số tổ chẩn trị:                                   Không.
v    Cửa hàng đông dược và dược liệu:    01.
v    Số tổ sản xuất:                                  Không

II. Công tác khám chữa bệnh, Sinh họat và huấn luyện:

1. Công tác điều trị: 

 Số lượt người đến điều trị:        30.142 lượt người

·        Châm cứu:            23.530 lượt                  
·        Tổng số tiền thu được:     4.277. 000. 000$ 
2. Công tác khám và điều trị miễn phí: 

 Số lượt người đến điều trị:            18.321 lượt người

·        Châm cứu:              10.570 lượt         
·        Tổng giá trị miễn phí:       2. 190. 230. 000 $           
 3. Công tác huấn luyện giảng dạy:   
  • Bồi dưỡng Đông Y cho 46 em khiếm thị toàn quốc, trong khóa Massage hè năm 2011 tại chùa Kỳ Quang II.
  • Khai giảng khóa I lớp: PHỔ CẬP KIẾN THỨC Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, (Lý Luận cơ bản từ 01.10 – 01.12.2011) cho hội viên.
 4. Sinh hoạt Quận Hội: 
·        Sinh hoạt chuyên môn:  sinh hoạt KHKT: nghiên cứu mô hình SHKHKT.
·      Sinh hoạt Ban Chấp Hành:  3 kỳ, Ban thường vụ 10 lần.
III. Các công tác khác của Hội:
Những việc làm trong năm 2011:                      
·        Họp BCH mở rộng để kiểm điểm lại chương trình tổ chức hội tết năm Tân mão.
·        Cũng cố lại tổ chức, phân công lại 5 chi hội.
·        Bàn phương hướng cho năm 2011
·        Thông báo làm thẻ hội viên TW.
·        Tham dự tổi kết 10 năm về chính sách Quốc Gia về YHDT do Sở Y Tế tổ chức.
·        Hội nghị tại MTTQ về việc chăm lo tết Tân Mão cho đồng bào trong Quận.
·        Dự lập Ban Giảng Huấn, nghiên cứu và dạy cho người khiếm thị  toàn quốc tại Chùa Kỳ Quang II, Mái ấm Thiên Ân và Hội viên yêu thích Y Học Cổ truyền Việt Nam.
·        Tổ chức tọa đàm kiểm thức Đông Y và Yoga Thiền Định.
·        Họp với Phòng Y Tế về việc triển khai luật khám chữa bệnh Y Dược tư nhân.
·        Họp với Sở Y Tế và Phòng Y Tế về triển khai chỉ thị 2 TW và thông tư 20 của Thành Ủy TPHCM.
·        Họp với BS Vinh Trưởng phòng YHCT Sở Y Tế về việc nắm lại tình hình hoạt động của các hội Đông Y trong Thành Phố.
·        Tổ chức lớp học về y lý Đông Y, cũng như phương pháp day ấn huyệt cho người khuyết tật.
·        Thành lập Ban Giảng Huấn.
·        Đã ủng hộ quỷ vì người nghèo 500. 000đ do MTTQ kêu gọi.
·        Tham gia viết bài cho tạp chí Đông Y TP. HCM
·        Trong năm này có 30 hội viên mới vào Hội.
·        Làm báo cáo 6 tháng đầu năm gởi về thành hội MTTQ và phòng Y Tế Quận.
·        Tặng 500 chai dầu cho đoàn Y, BS trẻ trung Tâm Y Tế Dự Phòng đi khám bệnh từ thiện ở Campuchia trị giá 1. 500. 000đ.
·        Tham dự lễ tang ly. Chinh, nguyên Chủ Tịch Quận Hội Bình Thạnh.
·        Tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm và hiệp thương nhân sự tại MTTQ Quận.
·        Ngày 26/7/2011.
·        BS Vinh và BS Mai phòng YHCT Sở Y Tế họp triển khai chỉ thị 24.
·        BS Giàu phòng Y Tế trình bài kế hoạch tham hưu.
·        Ngày 8/8/ 2011 dự tổng kết 6 tháng đầu năm về YHCT tại Sở Y Tế.
·        Lập danh sách đề nghị khen Kỷ Niệm Chương vì sự nghiệp YHCT.
·        Hoàn thành lớp học cho người khiếm thị ngày 30.07.2011
·        BCH họp bàn về việc tổ chức lớp phổ cập kiến thức cho người yêu thích Đông Y.
·        Trình Giáo Trình Giảng Huấn lớp Phổ Cập Kiến Thức Y Học Cổ Truyền Việt Nam dành cho Hội viên quận Hội.
·        Thành lập Văn Phòng Thường Trực Quận Hội tại 1050/73/1 đường Quang Trung, P.8, Gò Vấp (nhà Ly. Dương Phú Cường. PCT). Nơi đây dùng để sinh hoạt các công tác thường kỳ của Quận Hội. Gồm : SHKHKT, Lớp học, bồi dưỡng kiến thức y thuật y đức y học cổ truyền, họp BCH Quận Hội và các công tác Hội viên.
·        Đã thành lập trang Blog:  hoidongygovap.blopspot.com của Hội và kêu gọi quí hội viên tham gia đóng góp bài vào trang Blog.
·        Nộp tiền bảo lụt về MTTQ: 1.000. 000đ. (500.000$ của phần quỷ hội, 500.000$ phần lớp bồi dưỡng Kiến Thức Kiến Thức Y Học Cổ Truyền Việt Nam đóng góp.
·        Ngày 29/10/2011: bàn giao nhà tình thương tại huyện Giồng Trôm Bến Tre do các mạnh thường quân đóng góp (Hội Nông Dân và Hội Đông Y vận động).
·        Tham dự lớp bồi dưỡng Cán Bộ do Bộ Nội Vụ giảng, quản lý Hội và Quỷ.
·        Trong năm 2011 này Ly. Nguyễn Tấn Xuân, nguyên BCH Hội Đông Y Gò Vấp đã xuất bản quyển ứng dụng 36 tử huyệt vào trị bệnh và quyển Y võ trị bệnh. Ngoài ra trong năm này ly. Xuân cũng đã tham dự Hội Võ Quốc Tế tại California, USA.
·        Ngày 17/11/2011 tham dự kỷ niệm 81 năm ngày thành lập MT Dân Tộc Thống Nhất nay là MTTQVN.
·        Ngày 20/11/2011 kết thúc khóa I, lớp bồi dưỡng Kiến Thức Y Học Cổ Truyền Việt Nam cho 25 anh chị Hội viên. Cũng trong ngày nầy lớp đã tổ chức chúc mừng quý Thầy giảng viên trong Hội, nhân ngày Thầy Giáo Việt Nam.

IV. Công tác tài chính:

·        Tồn quỷ năm 2010 :  8. 031. 000đ - nhập 2011 - 1. 500. 000đ
·        Chi năm 2011 :  2. 370. 000đ
·        Tồn cuối 2011 :  7. 161. 000đ

V. Ưu điểm :

1. Công tác giảng dạy lý luận đông y cho người khiếm thị tại chùa kỳ quang II, hoàn thành tốt. Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng y thuật y đức cho Hội Viên.
2. Công tác khám bệnh: các phòng khám đông y trong quận không có sai sót về chuyên môn.
3. Được sự ủng hộ của Thành Hội, của Phòng Y Tế Quận, của MTTTQ, của TTYTDP và của Bệnh viện Gò Vấp.
4. Cùng với Phòng Y Tế tham gia đầy đủ việc hành nghề y tế tư nhân, để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc hành nghề.
5. Thành lập trang Blog: hoidongygovap. blogspot. com. Mời gọi Hội Viên tham gia xem và đóng góp bài. Giúp cập nhật thông tin y học nhanh chóng và thiết thực cho hội viên.

VI.KHUYẾT ĐIỂM:

Các hội viên chưa thực sự gắn bó với Hội để kịp thời nắm bắt những chủ trương mới mà cấp trên đề ra.

VII. Về công tác khám chữa bệnh từ thiện:
1. Tại phòng khám Tuệ Tĩnh Đường chùa Kỳ Quang II:
*     Khám bệnh:  58. 257       lượt người.
*     Châm cứu:  17. 138        lượt người.
*     Bấm Huyệt:  4236           lượt người   
*    Thuốc thang: 139. 972  thang.
*    Tổng trị giá thành tiền: 9. 707. 410. 000đ
(Chín tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm mười ngàn).
2.                               Tại Phòng khám TUỆ HẢI ĐƯỜNG:
*    Bệnh nhân:   4080 lượt người
*    Thang thuốc: 42.650 thang
*    Trọng lượng thuốc: 2.500 không thuốc
*    Tổng trị giá: 85.120.000$

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:
1. Tiếp tục giảng dạy lớp Khiếm Thị toàn quốc khóa hè năm 2012 cùng với Viện YHDT và Chùa Kỳ Quang II.
2. Tiếp tục tham gia công tác khám chữa bệnh từ thiện, hoàn thiện hơn nữa và hiệu quả hơn nữa vốn quý chữa bệnh của thuốc Việt Nam.
3. Tham gia công tác kiểm tra y tế tư nhân v/v hành nghề y dược với Phòng Y Tế. Nhận và thi hành các thông báo từ Phòng Y Tế Quận.
4. Tổ chức Hội tết cổ truyền NHÂM THÌN 2012.
5. Chuẩn bị nhân sự và bầu BCH nhiệm kỳ 2012-2017
5. Nghiên cứu đướng hướng hoạt động KHKT.
6. Khai giảng khóa II: PHỔ CẬP KIẾN THỨC Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM chuyên về bệnh đau CỘT SỐNG.

 Gò Vấp ngày 12 tháng 12 năm 2011
        BCH Hội Đông Y Gò Vấp

Không có nhận xét nào: