Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

LẠC VIỆT TÂM PHÁP


Lạc đời hạnh phúc người hằng mong
Việt nước bao phen thấy chạnh lòng
Tâm thủ tại thường vô sở đắc
Pháp hòa vạn hảo tựa thinh trong
Ly. Dương Phú Cường

Không có nhận xét nào: